Zamówienia publiczne


Zakres wykonywanych usług obejmuje:
  • kompleksowe doradztwo dedykowane Wykonawcy w związku z ubieganiem się o udzielanie zamówienia publicznego;
  • opinie, ekspertyzy i konsultacje, udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie prawa zamówień publicznych;
  • reprezentacja (Zamawiającego/Wykonawcy) w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych.