Spory sądowe i arbitraż


W ramach przedmiotowego obszaru praktyki Kancelaria zapewnia:
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach mediacyjnych, mających na celu doprowadzenie do polubownego zakończenia sprawy;
  • opracowywanie najkorzystniejszej strategii postępowania na każdym etapie sporu: przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;
  • reprezentację Klientów w sporach sądowych z zakresu dziedzin prawa będących obszarem działania Kancelarii przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym na terenie całego kraju;
  • wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych za pośrednictwem stale współpracujących kancelarii komorników sądowych.