Rynki kapitałowe i papiery wartościowe


Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie rynków kapitałowych oraz obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.

Oferta Kancelarii obejmuje doradztwo m. in. w zakresie:
  • audytów prawno – podatkowych poprzedzających transakcje kapitałowe,
  • emisji papierów wartościowych na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym,
  • transakcji nabywania i zbywania instrumentów finansowych,
  • obsługi korporacyjnej, w tym wykonywania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW i NewConnect,
  • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego,
  • określenia strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz wyboru optymalnych metod realizacji projektów inwestycyjnych.