Regulacje europejskie


Zakres usług kancelarii w obszarze regulacji europejskich obejmuje:
  • opiniowanie pod względem formalnym umów zawieranych w ramach realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej zarówno z instytucjami przyznającymi dotacje jak i z bankami kredytującymi projekty inwestycyjne;
  • porady prawne przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych;
  • reprezentacja klientów w postępowaniach odwoławczych od wyników przetargów.