Poniedzialek 20 maja 2019 r. 140 dzień roku 05:30 Polish English German Russian Ukrainian BY LT
BDG Consulting Strefa Klienta
Kalendarz Prawników
BDG ConsultingUzyskanie pozwolenia na pracę dla Cudzoziemców

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;
 • dowód wpłaty;
 • rejestr handlowy / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z ostatnich 3 miesięcy);
 • dokument potwierdzający prawo do lokalu, zgodnie z siedzibą firmy i miejscem wykonywania przez cudzoziemca pracy;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;
 • umowa spółki;
 • kopia dokumentu podróży cudzoziemca;
 • dokumenty potwierdzające równoważność kwalifikacji zawodowych oraz poziom wykształcenia cudzoziemca;
 • oświadczenie pracodawcy złożone w trybie art. 75 k.p.a.;
 • załącznik - tabelka ze stanem zatrudnienia;
 • informację starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (informacja w zakresie złożonej oferty pracy, również w systemie EURES);
 • dokumenty potwierdzające podjęcie przez pracodawcę działań w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku (np. ogłoszenie w prasie, internecie, itp.) wraz z pisemną informacją pracodawcy w zakresie realizacji;
 • informację pracodawcy w zakresie realizacji oferty;
 • zaświadczenie o niekaralności cudzoziemca;
 • zakres czynności cudzoziemca na wnioskowane stanowisko pracy (o ile nie został on uwzględniony we wniosku).

Uwaga: Wniosek o przyrzeczenie pozwolenia na pracę i wniosek o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca składany jest zawsze przez Pracodawcę.

PROCEDURA UZYSKANIA POZWOLENIA NA PRACĘ NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
 1. Zgłoszenie wolnego miejsca pracy do Powiatowego Urzędu Pracy (czas oczekiwania
  ok. 2 tygodnie).
 2. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (wniosek o uzyskanie przyrzeczenia pozwolenia na pracę).
 3. Na podstawie przyrzeczenia pozwolenia na pracę w Konsulacie RP w danym Państwie, cudzoziemiec uzyskuję roczną wizę z prawem do pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Na podstawie przyrzeczenia pozwolenia na pracę, wizy rocznej z prawem do pracy i zameldowania, składamy wniosek o zezwolenie na pracę do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.


© Copyright 2003-2013 BDG Consulting
ul. Gwiaździsta 7A lok. 8, 01-651 Warszawa

tel.: +48 22 827 91 96, +48 22 827 93 96
mob.: +48 694 487 667, +48 694 487 668
fax +48 22 827 41 32