Poniedzialek 20 maja 2019 r. 140 dzień roku 04:26 Polish English German Russian Ukrainian BY LT
BDG Consulting Strefa Klienta
Kalendarz Prawników
BDG ConsultingSpółka w Rosji

Akredytacja oddziału podmiotu zagranicznego na terenie Federacji Rosyjskiej.

W celu akredytacji oddziału na terenie Federacji Rosyjskiej należy uzyskać specjalne Zaświadczenie o akredytacji przedstawicielstwa. Akredytacją zajmuje się Państwowa Ibza Rejestracyjna przy Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Zaświadczenie rejestracyjne wydawane jest na okres od 1 roku do 5 lat.

Czas niezbędny na otrzymanie Zaświadczenia o akredytacji oddziału podmiotu zagranicznego na terenie Federacji Rosyjskiej to koło 2-3 tygodni, w trybie przyspieszonym 5 dni roboczych.

Stała opłata rejestracyjna to:
1. na okres 1 roku - 1000 USD;
2. na okres 2 lat - 2000 USD;
3. na okres 3 lat - 2500 USD;
4. na okres 5 lat - 3500 USD.

Dodatkowo Przedstawicielstwo winno zarejestrować się:
1. w urzędzie skarbowym;
2. w urzędzie statystycznym;
3. w ZUS-ie;
4. w Funduszu Zdrowotnym;
5. w Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych;
i otworzyć konto w banku.

W celu otwarcia oddziału podmiotu zagranicznego na terenie Federacji Rosyjskiej niezbędnymi dokumentami są:
  • Umowa i statut podmiotu zagranicznego;
  • Zaświadczenie rejestracyjne (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego);
  • Dane personalne założycieli podmiotu zagranicznego i zarządu;
  • Uchwała (decyzja) o otwarciu oddziału na terenie Federacji Rosyjskiej;
  • Zaświadczenie z banku o kondycji finansowej podmiotu zagranicznego;
  • Pełnomocnictwo dla osoby, która reprezentować będzie oddział na terenie Federacji Rosyjskiej;
  • Zaświadczenie o nadaniu nr NIP dla podmiotu zagranicznego;

Wszystkie dokumenty winny być poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język rosyjski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone za zgodność z prawem miejscowym przez Konsulat Federacji Rosyjskiej w Polsce.

© Copyright 2003-2013 BDG Consulting
ul. Gwiaździsta 7A lok. 8, 01-651 Warszawa

tel.: +48 22 827 91 96, +48 22 827 93 96
mob.: +48 694 487 667, +48 694 487 668
fax +48 22 827 41 32