Poniedzialek 20 maja 2019 r. 140 dzień roku 04:27 Polish English German Russian Ukrainian BY LT
BDG Consulting Strefa Klienta
Kalendarz Prawników
BDG Consulting

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, polski rynek pracy obliguje pracodawców do uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Nasza Kancelaria oferuje wszechstronną pomoc prawną w tej dziedzinie. Usługa obejmuje pełen zakres czynności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej i jego zatrudnieniem, a także ubieganiem się o wszelkie zgody, zezwolenia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa administracyjnego.

Nasza pomoc prawna dotyczy spraw, związanych z uzyskiwaniem dla cudzoziemców: wiz, kart czasowego pobytu, kart stałego pobytu, kart długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej, jak również pozwoleń na pracę wraz z wymaganą dokumentacją. W ramach prezentowanej usługi oferujemy także usługi doradcze w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Oferta obejmuje:
  • pomoc przy zdobyciu wiz i zaproszeń;
  • pomoc przy legalizacji pobytu;
  • pomoc przy sprawach związanych z zatrudnieniem;
  • pomoc przy zdobywaniu wszelkich innych zezwoleń niezbędnych dla cudzoziemców;
  • doradztwo prawne związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemców;
  • rejestrację pojazdów;
  • wymianę praw jazdy;
  • tłumaczenia przysięgłe;
  • bezpośrednią reprezentację Klienta w sądach i innych organach władzy państwowej;
  • inne usługi.

Podstawowe akty prawne regulujące zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce:

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 21 lipca 2003 r.).

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia, 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. Nr 153, poz. 1766 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia, 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 153, poz. 1768 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia, 2001 roku w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. Nr 153, poz. 1767 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 153, poz. 1765 z późn. zm.).

© Copyright 2003-2013 BDG Consulting
ul. Gwiaździsta 7A lok. 8, 01-651 Warszawa

tel.: +48 22 827 91 96, +48 22 827 93 96
mob.: +48 694 487 667, +48 694 487 668
fax +48 22 827 41 32