Prawo rodzinne i opiekuńcze


W ramach prawa rodzinnego Kancelaria obsługuje następujące sprawy:
  • rozwód,
  • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem,
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
  • podział majątku wspólnego,
  • unieważnienie małżeństwa cywilnego,
  • roszczenia alimentacyjne,
  • sprawy związane z pochodzeniem dziecka (ustalanie ojcostwa, uznanie dziecka itp.),
  • przygotowywanie majątkowych umów małżeńskich.