Prawo reklamy i mediów


Kancelaria świadczy pomoc w zakresie szeroko pojętego prawa mediów i reklamy. Zakres usług to m. in.:
  • opiniowanie materiałów reklamowych i marketingowych pod kątem ich zgodności z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami uczciwej konkurencji, uczciwymi praktykami rynkowymi, interesami konsumentów (m.in. reklama porównawcza, wprowadzająca w błąd, uciążliwa, product placement, marketing szeptany);
  • opiniowanie kampanii reklamowych i marketingowych usług tzw. sensytywnych (alkohol, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze);
  • umowy dotyczące stworzenia i przeprowadzenia reklamy przez agencje reklamowe;
  • doradztwo w zakresie warunków przeprowadzania reklamy telewizyjnej, radiowej, w prasie, w Internecie oraz na billboardach.