Prawo pracy


W ramach doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy oferujemy Państwu:
  • konstruowanie umów i innych oświadczeń woli: o pracę, o powierzenie mienia, o zakazie konkurencji oraz dokumentacji w zakresie zmiany i rozwiązania umowy o pracę, kontrakty menadżerskie;
  • sporządzanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwolnień grupowych czy rozliczania podróży służbowych;
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju porozumień i ugód w sprawach z zakresu prawa pracy;
  • sporządzanie odpowiedniej dokumentacji po kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • przeprowadzanie specjalistycznych, kompleksowych audytów;
  • doradztwo w zakresie zatrudniania osób na umowy cywilnoprawne;
  • reprezentowanie pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi, w sporach zbiorowych oraz przy restrukturyzacjach;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych.