Prawo podatkowe celne i dewizowe


W ramach stałej współpracy z doradcą podatkowym Kancelaria oferuje swoim Klientom m. in.
  • prowadzenie postępowań podatkowych przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi;
  • audyt rozliczeń podatkowych;
  • bieżące doradztwo podatkowe oraz planowanie podatkowe polegające m. in. na wyszukiwaniu najbardziej optymalnych rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego oraz VAT, minimalizacji ryzyka podatkowego;
  • ocenę projektów umów i rozwiązań biznesowych pod kontem podatkowym, które klient zamierza zaimplementować w ramach swojej działalności;
  • pomoc w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego;
  • prowadzenie postępowania przed organami państwowymi i sądami administracyjnymi w ww. zakresie;
  • doradztwo podatkowe w zakresie projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską (kwalifikowalność danego wydatku, w szczególności w części dotyczącej podatku VAT);
  • doradztwo w zakresie procedur celnych;
  • reprezentowanie przed organami celnymi.