Prawo karne gospodarcze i skarbowe


  • obrona w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych na wszystkich etapach postępowania (przygotowawcze, sądowe, wykonawcze),
  • opiniowanie czynności pod kątem ich zgodności z przepisami prawa karnego gospodarczego i skarbowego.