Prawo handlowe i korporacjne


Prawo handlowe jest jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii Adwokackiej BDG Consulting. Zdobywane latami pracy przez doświadczenie pozwala nam oferować kompleksową obsługę w tej dziedzinie zarówno w oparciu o przepisy prawa polskiego, jak i rosyjskiego oraz ukraińskiego.

W szczególności oferujemy pomoc w:

  • rejestracji (tworzeniu) spółek prawa handlowego;
  • kompleksową obsługę procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni;
  • łączeniu, przekształcanie, przejmowanie i likwidacja spółek prawa handlowego;
  • sporządzaniu opinii prawnych dotyczących transakcji;
  • obsłudze fuzji i przejęć;
  • doradztwie prawnym w zakresie restrukturyzacji spółek kapitałowych;
Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy, a zespół prawników Kancelarii BDG Consulting dzięki swej wiedzy oraz nabytemu doświadczeniu służy pomocom na wszelkich płaszczyznach prawa handlowego.