Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego proponujemy Państwu obsługę prawną w następujących dziedzinach:

Windykacja wierzytelności, egzekucja wierzytelności:
 • wezwania do zapłaty, propozycje ugody, przeprowadzenie mediacji – polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową;
 • postępowanie sądowe (postępowanie o zapłatę) – reprezentacja i doradztwo;
 • wszczęcie i monitorowanie egzekucji we współpracy z komornikiem;
 • skargi na czynności komornika;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • zabezpieczenia wierzytelności;
 • inne.


Odszkodowania - ubezpieczenia:
 • odszkodowania osobowe, komunikacyjne, za szkody rzeczowe, za szkody majątkowe, za błędy medyczne, za wypadki przy pracy;
 • określanie przysługujących roszczeń;
 • zadośćuczynienia za krzywdy (psychiczne, moralne itp.);
 • reprezentacja Klientów w procesje negocjacji;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • inne


Umowy cywilnoprawne:
 • opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów strony;
 • sporządzanie i negocjowanie umów;
 • umowy sprzedaży, umowy o pracę, o dzieło, umowy kredytu, pożyczki, umowy zlecenia, darowizny, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane itd.;
 • kontrakty menedżerskie;
 • umowy nienazwane;
 • inne


Prawo zobowiązań:
 • sprawy o zapłatę (link do zakładki windykacja należności);
 • sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
 • sprawy związane z czynami niedozwolonymi;
 • odszkodowania (link do zakładki odszkodowania ubezpieczenia);
 • sprawy konsumenckie;
 • inne.


Spadki:
 • pełna obsługa prawna spraw spadkowych;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności;
 • prawo do zachowku;
 • opodatkowanie spadków;
 • zabezpieczenie spadku;
 • przyjęcie, bądź odrzucenie spadku;
 • sprawy o obalenie testamentu;
 • uznanie za zmarłego;
 • inne.


Prawo rzeczowe:
 • ochrona własności;
 • stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia;
 • uwłaszczenia;
 • uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości;
 • podziały majątku;
 • inne.