Prawo bankowe i finansowe


Usługi kancelarii w zakresie prawa bankowego i finansowego obejmują:
  • doradztwo w zakresie prawnych aspektów transakcji w sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym, oraz funduszy inwestycyjnych;
  • przygotowywanie dokumentacji inwestycyjnej, umów kredytowych i pożyczek oraz negocjacji, w tym tzw. wykupów lewarowanych (LBO), wykupów menadżerskich (MBO) oraz w transakcjach finansowych na rynku obrotu nieruchomościami;
  • obsługę transakcji w zakresie udzielania pożyczek, kredytów, zabezpieczeń majątkowych oraz gwarancji bankowych;
  • wsparcie prawne instytucji finansowych, które zainteresowane są rozpoczęciem działalności na rodzimym rynku finansowym;
  • weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych przez banki;
  • wykreślanie danych z Biura Informacji Kredytowej i Krajowego Rejestru Dłużników;
  • reprezentację Klientów w sporach przeciwko bankom i SKOK-om;
  • negocjacje warunków spłaty zobowiązań.