Prawo antymonopolowe, nieuczciwa konkurencja


Zespół Kancelarii świadczy kompleksowe usługi w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji obejmujące w szczególności:
  • analizę przejawów nieuczciwej konkurencji;
  • sporządzanie opinii, prowadzenie negocjacji i reprezentowanie w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji;
  • opiniowanie i sporządzanie umów z sieciami handlowymi;
  • reprezentację przed organami ochrony konkurencji i konsumentów.