Ochrona danych osobowych


Pomoc w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje:
  • analizę obejmującą identyfikację i określenie zbiorów danych osobowych, które są lub będą przetwarzane, istniejących w firmie zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych i technicznych, kompletności posiadanej przez firmę dokumentacji systemów informatycznych, polityki bezpieczeństwa informacji, procedur;
  • wykonanie audytu stanu przetwarzania danych osobowych i sprawdzenie czy wypełniane są obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych;
  • przygotowanie nowej lub weryfikację istniejącej dokumentacji wymaganej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO);
  • wypełnienie wniosków do GIODO w celu zgłoszenia nowych zbiorów danych do rejestracji lub aktualizacji wcześniejszych wniosków;
  • nadzorowanie przedsięwzięć dostosowawczych;
  • doradztwo w zakresie wyspecjalizowanych obszarów przetwarzania danych osobowych.