Obsługa cudzoziemców


OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
 1. LEGALIZACJI PRACY NA TERYTORIUM RP
  • zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
  • przedłużanie zezwoleń na pracę
  • jednolite zezwolenia na pracę i pobyt czasowy
  • krótkoterminowe pozwolenia na pracę (Oświadczeni o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy)
 2. LEGALIZACJI POBYTU NA TERYTORIUM RP
  • zezwolenia na pobyt czasowy
  • zezwolenia na pobyt stały
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Niebieska Karta UE

oraz pomoc w zakresie:
 • obywatelstwa polskiego (uznanie za obywatela polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, poświadczenie obywatelstwa polskiego)
 • uzyskania wizy
 • przedłużenia wizy
 • wynajmu i zakupu mieszkań
 • wyszukiwania szkół i przedszkoli
 • odwołań od negatywnych decyzji

Ponadto:
 • pomoc w założeniu i rejestracji spółek z o.o.
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • konsultacje, porady prawne w sprawach cudzoziemców
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, formularzy
 • tłumaczenie dokumentów
 • reprezentowanie klientów przed urzędami i instytucjami